93 Days 07 Hour 56 Minu 43 Seco

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler,

Bu yıl birincisini gerçekleştireceğimiz “Öğrenci Hemşireler İçin Mesleki Gelişim Sempozyumu”nun 8-9 Kasım 2019 tarihleri arasında, yapılacağını bildirmekten mutluluk duymaktayım. Her yıl farklı bir tema çerçevesinde gerçekleştirmeyi planladığımız sempozyumuzun bu yılki teması, “Etik Duyarlılıkla Yaşama Dokunmak”dır. Temayı belirlerken öğrencilerimizin zaman zaman zorlandığı, biz eğitimcilerin de değişik faktörlere bağlı olarak öğrencilerimizde istendik davranışları kazandırmada zorlandığımız, hepimizin daha fazla aydınlanmaya ihtiyacımızın olduğunu düşündüğümüz “ETİK” konusunu önceliklendirmeyi tercih ettik.


“Sağlıklı toplumun güvencesi, yaşamlara dokunarak fark yaratan hemşirelerdir.” Bu dokunuş ancak, bakımın ahlaki ve duyuşsal yönlerinin profesyonel bilgi ve beceriler ile birleştirilerek hemşire-hasta/birey ilişkisine yansıtılması ile anlamını bulmaktadır. Çünkü “hemşirelik bakımı”, özü itibarıyla kişilerarası ilişkiye temellenen, insani ve ahlaki bir olgudur. Bu nedenle hemşirelerin bakım verirken ahlaki sorumluluklarının farkında olmaları, bireylerin bakım gereksinimlerini yürek gözüyle görerek, özenli, insan ve hasta haklarına saygılı bir anlayış geliştirmeleri önemlidir. Bu anlayış ve davranışların hemşirelik eğitimi sürecinde öğrencilere kazandırılması öncelikli hedeflerimiz içerisinde yer almaktadır. “Etik Duyarlılıkla Yaşama Dokunmak” teması çerçevesinde düzenlediğimiz bu sempozyum ile, alanında uzman konuşmacılarımızla hemşirelik öğrencilerini bir araya getirerek öğrencilerin etik sorunları fark edebilmelerine ve tartışabilmelerine, felsefi bir bakış açısı kazanmalarına, duyuşsal ve bilişsel alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sempozyumumuz sizlerin değerli katkı ve katılımları ile daha da zenginleşecektir.


Sizleri tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış Kayseri ilimizde ve Üniversitemizde görmeyi heyecanla bekliyoruz. Sempozyumumuzda buluşuncaya kadar hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyor, Düzenleme Kurulu adına saygılarımı sunuyorum.


Prof. Dr. Hülya UÇAR

Sempozyum Başkanı


KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Leyla DİNÇ

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı/Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nükhet Örnek BÜKEN

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Harun TEPE

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Doç. Dr. Zehra Göçmen BAYKARA

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Esra AKIN

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı/Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Emİne KOL

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı

Arş. Gör. Dr. Gülhan Erkuş KÜÇÜKKELEPÇE

Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Sponsorlar