Speaker

Doc. Dr. Emine KOL

Akdenİz Ünİversİtesİ Hemşİrelİk Fakültesİ Hemşİrelİk Esasları Anabİlİm Dalı Başkanı

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1993 yılında lisans ve aynı üniversitede 1996 yılında Yüksek Lisans derecesini almıştır. 2010 yılında Marmara Üniversitesi’nde Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. 1993 ve 2014 yılları arasında klinik ve yoğun bakım hemşireliği, hemşirelik hizmetleri yönetimi görevlerini sürdürmüştür. 2014 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında görev yapmaktadır. 2005-2010 yılları arasında yoğun bakım hemşiresi olarak görev yaparken doktora eğitimini almış ve bu süreçte bakım kavramı, bakım davranışları, hasta için iyileştirici ortam ve iyileştirici hemşirelik girişimleri konusunda çalışmıştır. 2014 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programı kapsamında Yrd. Doç. Dr. İlkay BOZ ile birlikte Bakım Davranışları Geliştirme dersini yürütmektedir.