Speaker

A. Berna ÖZPINAR GÜMRÜKÇÜOĞLU

Avukat

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve 1993 yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Banka Ticaret Hukuku Enstitüsü yüksek lisans sertifika programını ve 2007 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeni Hukuk Bölümü yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi “Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları” ismiyle 2007 yılında Ankara Barosu tarafından kitap olarak yayınlanmıştır. Sağlık Hukuku ve İnsan Hakları konularında makale ve yazıları bulunmaktadır. Sağlık Hukuku konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin yanı sıra verdiği eğitim ve konferanslarla bilimsel çalışmalarını da sürdürmektedir.