Speaker

Doc. Dr. Zehra GÖÇMEN BAYKARA

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı

21998 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, 2010 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Tarihi ve Etik Doktora programını tamamlamıştır. 1998-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde ameliyathane hemşiresi olarak çalışmıştır. 2002-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda araştırma görevlisi, 2008-2010 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde araştırma görevlisi, 2010-2015 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Dr. Göçmen Baykara 2015 yılında doçent unvanını almıştır. Halen itibaren Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Dr. Göçmen Baykara ulusal proje, kurs, kongre ve sempozyumda proje yürütücüsü/başkan, düzenleme kurulu / bilimsel kurul üyesi ve konuşmacı olarak bulunmuştur. Dr. Göçmen Baykara’nın ulusal ve uluslararası makaleleri, kongre bildirileri, kitap ve kitap bölümleri, projeleri ve ödülleri bulunmaktadır.