Speaker

Prof. Dr. Harun TEPE

Hacettepe Ünİversİtesİ, Edebİyat Fakültesİ, Felsefe Bölümü

Prof. Dr. Harun Tepe, 1956 Balıkesir doğumludur. 1973’te Balıkesir Muharrem Hasbi Lisesini bitirmiş, 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur. Sosyoloji öğreniminin yanında felsefe, psikoloji ve pedagoji sertifikası almıştır. 1978-81 yıllarında Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünde çalışmış ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nüfus Dinamiği programı ve Felsefe Bölümünde iki yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1985’ten itibaren Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölmünde asistan olarak çalışmaya başlamış, Burslu olarak yurtdışında bulunmuş Latince öğrenmiş ve 1990’da doktor unvanı almıştır. 1991 yılında Johannes Gutenberg (Mainz) Üniversitesinde “Doğruluk ve Kesinlik Sorunu” üzerine çalışmalar yapmış, 1993 yılında felsefe doçenti ve 2002’de profesör olmuştur. 2003’te Felsefe Bölümü Başkanlığına atanmış ve 1991 yılından itibaren Türkiye Felsefe Kurumu Yönetim Kurulu üyesi ve Kurum saymanı olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarını 1998 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olarak sürdürmektedir.